Info ontwikkeling gebeid stappegoor


Tilburg 28-11-2020

 

Beste leden van TCS,

 

Het college van B en W heeft op 20 november jl. besloten om een subsidie aan te vragen bij het Rijk. Doel van deze subsidie is om het sneller realiseren van met namen betaalbare woningen op gebied Stappegoor te stimuleren. Hierover heeft een stuk gestaan in het Brantsdagblad afgelopen vrijdag 27-11. Hierin staan wij als TCS niet genoemd maar in de nieuwsbrief die wij van de gemeente Tilburg hebben ontvangen staan wij wel degelijk vermeld. In de huidige plannen staat er op de locatie van onze TCS in 2028 Tilly Towers gepland.

 

Begin 2022 verwacht het college uitsluitsel over deze subsidie aanvraag.

Zodra de gemeente uitsluitsel heeft over de subsidie aanvraag, wordt met de betrokken partijen het overleg vervolgd.

Een van de betrokken partijen o.a. zijn wij als tennisclub Stappegoor alsmede de atletiekvereniging Atilla.

 

De totale ontwikkeling van de plannen loopt tussen 2022 en 2028. Wij zijn als bestuur reeds enige tijd geleden over deze plannen geïnformeerd door de communicatiemanager Stappegoor van de gemeente Tilburg Sander Pasmans.

 

In de komende periode zal nog veelvuldig overleg plaatsvinden ten einde een nieuwe locatie te bepalen binnen gebied Stappegoor alsmede onze wensen en eisen bekend te maken.

Het hoeft echter geen betoog dat we jullie als direct betrokkenen van alle stappen nauwgezet op de hoogte houden.

 

Vermeld dient te worden dat we in Sander Pasmans een persoon hebben die erg betrokken is met het lot van TCS en op alle fronten meedenkt.

 

De info brief met tekeningen die wij van de gemeente Tilburg hebben ontvangen liggen ter inzage in het tennishome vanaf aanstaande vrijdag 4 december.

 

Mochten er vragen rijzen naar aanleiding van deze info brief richt die dan aan tcstappegoor@outlook.com

 

Met sportieve groet

C.J.M. van Loon (voorzitter)

G.P.M. van den Braak (secretaris)