Samen Spelen


Onze tennisvereniging kent verschillende groepen die in vaste dan wel wisselende samenstelling spelen op een ochtend, middag of avond. We willen graag inventariseren of we hiermee de speelbehoefte van onze leden voldoende invullen. We bieden ruimte aan de bestaande groepen om een oproep te doen aan andere leden om aan te sluiten. Zo bevorderen we de onderlinge band en de mogelijkheid om met andere leden samen te spelen. Natuurlijk mag je als groep ook de bestaande samenstelling behouden.

In wisselende samenstelling en aanwezigheid speelt op maandagmorgen een groep van ongeveer 15 leden tussen 9:30 en 11:00 uur. Deze groep aangevuld met nog eens 5 leden speelt ook op dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13:30 uur. De groepen bestaan uit een gemĂȘleerd gezelschap van mannen en vrouwen die op een verschillend niveau tennissen. Door middel van het trekken van kaartjes worden koppels samengesteld waardoor er leuke verrassende partijen ontstaan. Na drie kwartier spelen, wisselen we van samenstelling. Rond 15:00 uur is er tijd voor een drankje en bijpraten, een deel gaat daarna door met spelen terwijl anderen stoppen. Er is altijd ruimte om aan te sluiten bij een van deze husselgroepen. Kom gerust eens langs op een van de gezellige en sportieve middagen of maandagmorgen. Deze oproep geldt voor alle leden, alle leeftijden en spelniveaus.

Maak jij deel uit van een andere groep die samenspeelt en zijn jullie incidenteel of permanent op zoek naar spelers die mee willen doen, meld het aan het bestuur en wij zorgen voor een oproep onder onze leden. Stuur een mail naar tcstappegoor@outlook.com vermeld op welke dag en tijdstip jullie spelen. Geef ook aan of jullie specifieke wensen hebben tav spelniveau, geslacht en/of andere bijzonderheden.

We wensen iedereen veel tennisplezier.