Overlijden Sebastiaan Bagchus


Beste leden,

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van Sebastiaan Bagchus. Een zeer gewaardeerd lid die al jarenlang deel uitmaakt van onze tennisclub. Wij wensen zijn partner Irma van den Berg veel sterkte toe. Voor zijn tennisvrienden die nu zonder hem verder moeten, hopen we dat ze nog met veel plezier terugdenken aan de vele uren op de baan, ook voor jullie sterkte met het verlies.

Bestuur Tennisclub Stappegoor 

Rouwbrief Sebastiaan Bagchus