Overlijden Cor van Diessen


Beste leden,

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van Cor van Diessen. In 2011 werd hij lid van onze vereniging. Behalve dat hij sindsdien regelmatig op de baan was te vinden, droeg hij ook zijn steentje bij aan de bouw van ons tennishome en maakte hij tot eind vorig jaar deel uit van de onderhoudsploeg. Dankzij zijn inzet voor onze club, verleende Cees van Loon namens het bestuur en leden per 1 november jongstleden het erelidmaatschap aan Cor. Wij wensen zijn vrouw Annie en overige naasten veel sterkte toe. Voor zijn tennisvrienden die nu zonder hem verder moeten, hopen we dat ze nog met veel plezier terugdenken aan de vele uren op de baan, ook voor jullie sterkte met het verlies.

Bestuur Tennisclub Stappegoor 

rouwkaart Cor