TENNIS CLUB STAPPEGOOR

Contributie 2023

Fijn dat je ook dit jaar kiest voor het lidmaatschap bij Tennisclub Stappegoor. In de afgelopen 6 jaar slaagden we erin om de prijs voor het lidmaatschap ongewijzigd te laten. Met een verhoging van de pachtsom en andere stijgende kosten zijn we helaas genoodzaakt om de contributie voor 2023 vast te stellen op € 150,00. […]