TENNIS CLUB STAPPEGOOR

Graag presenteren we hierbij het jaarverslag 2023 van onze tennisclub. Behalve het verslag over financiële zaken en activiteiten, geven we een inkijk naar de toekomst en staan we stil bij gebeurtenissen die onze leden betreffen.

Het coronavirus drukte ook in 2022 nog een stempel op de gang van zaken bij onze tennisclub. De inkomsten uit de horeca waren ten gevolge van de coronamaatregelen lager dan we gewend zijn. Daarentegen wisten we extra inkomsten te genereren uit de verhuur van onze banen aan de scholengemeenschap ROC en het Koning Willem II college. Gelukkig kregen we van de gemeente Tilburg toch nog een deel terug van de erfpacht.

De investering in de zonnepanelen bewijst haar nut, hierdoor zijn onze stroomkosten gedaald. De contributie voor het jaar 2022 werd door alle leden netjes en op tijd betaald, zodat we geen boetes hoefde op te leggen. Uiteindelijk konden we € 5.000,00 toevoegen aan onze reserve, die mede is bedoeld voor groot onderhoud over een jaar of 9. We verwachten hiervoor € 75.000.00 nodig te hebben. Dit is de reden waarom het bestuur besloot, om na jarenlang geen aanpassing te hebben gedaan, de contributie voor 2023 te verhogen naar € 150,00 per jaar.

De kascommissie, bestaande uit Peter Norbart en Fons van Ginhoven, heeft de financiële stukken bestudeerd en akkoord gegeven. Daarmee hebben ze het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Namens het bestuur en leden bedanken wij beide heren voor hun deelname aan de kascommissie.

Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om ook onze overige vrijwilligers te bedanken voor hun inzet om ons complex er zo goed mogelijk uit te laten zien. Daarbij mogen we de beheerders van het tennishome uiteraard niet vergeten, zij verzorgen de inwendige mens hetgeen ook belangrijk is. Tot slot bedanken we alle trouwe leden voor hun lidmaatschap en sportieve inzet op onze banen. De 16 nieuwe leden die zich in 2022 aanmelden, heten we van harte welkom.

Ondanks de beperkte mogelijkheden als gevolg van corona, zagen we kans om twee toernooien te organiseren waarin naast het leveren van een sportieve prestatie, meedoen en gezelligheid de belangrijkste redenen waren voor leden om deel te nemen. Voor het eerst was er een activiteit buiten het tennis om. Een groep nam deel aan een fietstocht, die werd afgesloten met een hapje en drankje bij het tennishome. Een geslaagde dag volgens de deelnemers.

Cor van Diessen werd in 2022 ons eerste erelid vanwege zijn jarenlange inzet voor onze vereniging. Helaas moesten we kort daarna afscheid van hem nemen. Eerder in het jaar overleed na een kort ziekbed Sebastiaan Bagchus. Droevige gebeurtenissen voor nabestaanden en tennisvrienden.

Dan een blik naar de toekomst. Onlangs vond een gesprek plaats met de communicatie manager van plan Stappegoor met betrekking tot een mogelijke verhuizing. Het laatste wat nu bekend is, is dat men hoopt dat er juli 2023 een plan ligt hoe er gebouwd kan worden en dat tevens het Stappegoor park van de grond komt (lees hier sportterrein Atilla). Dan moeten diverse omgevingsvergunningen worden aangepast / aangevraagd. Dit betekent dat wij  op zijn vroegst in 2025 zouden moeten verhuizen.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:              Cees van Loon, aftredend in 2024.
Secretaris:              Bert van den Braak, aftredend in 2022, geeft aan beschikbaar te zijn voor deze functie.
Penningmeester:    Brigit van Gorp, aftredend in 2023 gaat hierna door.
Daarnaast het kreeg het bestuur ondersteuning van Joost Spijkers die zich bezig houdt met het onderhoud en Gerrie Spijkers die grotendeels de communicatie bij TCS doet.

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande? Schroom niet en neem contact op met tcstappegoor@outlook.com

Het bestuur wenst alle leden een gezond en actief tennisjaar toe.

Geef een reactie