TENNIS CLUB STAPPEGOOR

Vrijdag 8 december 2023 verleende Cees van Loon als voorzitter van onze club, namens het bestuur en alle leden het erelidmaatschap aan Roel Hiel.

Maandag 11 december vertrok hij om permanent in Spanje te gaan wonen waarmee ook zijn lidmaatschap van onze club stopt. Natuurlijk gaan we hem als sportieve speler missen.  Bovenal missen we zijn sociale houding, persoonlijke interesse en betrokkenheid die hem zo kenmerken en zijn aanwezigheid bij onze club betekenis gaven. We bedanken Roel voor zijn positieve bijdrage op vele momenten en zijn trouwe inzet als lid van de onderhoudsploeg. Het gaat je goed in Spanje!