Belangrijk nieuws over uw lidmaatschap!!

Beste leden van Tennisclub Stappegoor,

 

Op de eerste plaats de beste wensen voor 2019, dat het maar een mooi tennisjaar mag worden.

 

Het nieuwe jaar begint al goed, want opnieuw heeft het bestuur besloten de contributie voor 2019 NIET te verhogen en blijft € 130,-

Uw contributie dient voor 31 januari te zijn overgemaakt op de rekening van TCS – NL93INGB0001437729 onder vermelding van uw naam en lidnummer.

Indien u geen lid meer wilt zijn, dan dient u dit nog voor 15 januari kenbaar te maken. Na deze datum blijft u automatisch lid en betalingsplichtig!!

Voor het nieuwe seizoen ontvangt u een nieuw pasje. Het oude pasje, met uw naam op de achterzijde, moet voor 20 januari ingeleverd worden. Dit kunt u in het home afgeven of opsturen naar de ledenadministratie van TCS: Meelstraat 38, 5025 KM Tilburg. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het nieuwe pasje automatisch thuis.

Let op! Er volgt een boete van € 20,- bij betaling later dan 1 februari

Wij wensen u een sportief 2019!!

Namens het bestuur TCS

Ledenadministratie/Penningmeester

Cees van Loon