Deze leden vieren in de maand februari hun verjaardag. Namens het bestuur en alle leden wensen we ze nog heel veel sportieve jaren toe. Natuurlijk ook een gezellige verjaardag om te vieren met familie, vrienden en tennismaatjes. 3 februari Amy de Pina 5 februari Nies van Laerhoven 19 februari Piet Bayens en Rick van Zundert […]

Lees meer »

Vrijdag 8 december 2023 verleende Cees van Loon als voorzitter van onze club, namens het bestuur en alle leden het erelidmaatschap aan Roel Hiel. Maandag 11 december vertrok hij om permanent in Spanje te gaan wonen waarmee ook zijn lidmaatschap van onze club stopt. Natuurlijk gaan we hem als sportieve speler missen.  Bovenal missen we […]

Lees meer »

Trainen is heel goed voor het verbeteren van je niveau, daarnaast is het een goede en gezellige manier van sporten. Martijn Hagemeijer verzorgt al jaren met enthousiasme en naar volle tevredenheid bij de deelnemers de tennistraining bij onze tennisclub. Meer informatie vind je op www.tennistijd.nl, inschrijven doe je ook via de website van Martijn. TCS […]

Lees meer »

Voor leden van TCS is de baanhuur inbegrepen bij het lidmaatschap. Voor niet leden bestaat de mogelijkheid om een baan te huren dit noemen we losse verhuur. Dit regel je rechtstreeks met de beheerder die op het complex aanwezig is. Vooraf reserveren is niet mogelijk. De ervaring leert dat er altijd wel een vrije baan […]

Lees meer »

Graag informeren we jullie over de openingstijden gedurende het winterseizoen. De vermelde tijden gelden met ingang van 6 november 2023 tot en met 31 maart 2024. Op de vermelde tijden zijn de banen beschikbaar om te spelen én heb je toegang tot ons tennishome. Dit geldt voor de volgende dagen en tijdstippen: Dag Ochtend Middag […]

Lees meer »

Het begint zo langzamerhand een traditie te worden, ons najaarstennistoernooi. Het enige wat wel eens roet in het eten wil gooien is het weer. Maar daar was vrijdag 6 oktober geen sprake van. Heel langzaam kwam de zon door en werd het aangenaam warm. Voor de tennissers (vooral op de achterste banen ) stond er wel een […]

Lees meer »

Pieter Dankers maakte het volgende verslag over de fietstocht. Dit keer geen twijfels over het wel of niet laten doorgaan van de tocht, het was een prachtige dag. Om 11 uur werden we op de club verwelkomd met koffie en cake. Daarna vertrokken we voor een mooie tocht langs het kanaal naar ons eerste rustpunt: […]

Lees meer »

Pieter Dankers een van onze leden én enthousiaste deelnemer aan het zomertoernooi schreef op eigen initiatief een mooi verslag van het zomertoernooi. Hoewel na de eerste aankondiging het aantal aanmeldingen achterbleef waren er maar liefst 13 heren en 11 dames die meespeelden. Door deze hoge opkomst kwamen we zelfs 1 baan tekort, zodat elke speler […]

Lees meer »

Graag presenteren we hierbij het jaarverslag 2023 van onze tennisclub. Behalve het verslag over financiële zaken en activiteiten, geven we een inkijk naar de toekomst en staan we stil bij gebeurtenissen die onze leden betreffen. Het coronavirus drukte ook in 2022 nog een stempel op de gang van zaken bij onze tennisclub. De inkomsten uit […]

Lees meer »

Fijn dat je ook dit jaar kiest voor het lidmaatschap bij Tennisclub Stappegoor. In de afgelopen 6 jaar slaagden we erin om de prijs voor het lidmaatschap ongewijzigd te laten. Met een verhoging van de pachtsom en andere stijgende kosten zijn we helaas genoodzaakt om de contributie voor 2023 vast te stellen op € 150,00. […]

Lees meer »

Om de onderlinge bekendheid van onze leden te vergroten publiceren we iedere maand 1 of 2 interviews met een van onze leden. Zo laten we zien wat in onze club mensen verbindt. Na Peter Norbart  en Cor van Diessen zetten we Marion Kamp in de schijnwerper. Sinds wanneer tennis je en ben je lid: Ruim 30 […]

Lees meer »

Onze tennisvereniging kent verschillende groepen die in vaste dan wel wisselende samenstelling spelen op een ochtend, middag of avond. We willen graag inventariseren of we hiermee de speelbehoefte van onze leden voldoende invullen. We bieden ruimte aan de bestaande groepen om een oproep te doen aan andere leden om aan te sluiten. Zo bevorderen we […]

Lees meer »