Nieuws

De nieuwspagina

nieuwsbrief 18-6-2016

Binnen TCS zijn er veel groepjes die op vaste dagen en vaste tijden tennissen. Nu de vakantiemaanden aanbreken zullen veel van deze groepjes een speler of speelster te kort komen.

Daarom hebben wij als bestuur gemeend trouwe leden een leuk aanbod te doen. In de maand juli en augustus mag u als lid een introducé meenemen zonder dat daaraan kosten verbonden zijn. Geheel gratis.

De introducé hoeft zich slechts te melden bij de groundsman en zijn of haar E-mailadres op de introducélijst te noteren.

TCS wenst u veel tennisplezier deze zomer